Što se ne može ukrasti

11,93 

Roman Simić, Andrea Petrlik Huseinović

Opis

Knjiga za djecu o lopovu, toliko savršenom u svojem zanatu da nitko nije znao da postoji. I najkompliciraniju krađu uspio je izvesti tako da nitko ne primijeti. Problem koji je imao Mekoprstić, gotovo je dijmetralno suprotan onome koji je imao Don Quijote. Jer dok je Don Quijote u svemu vidio izazov, Mekoprstić je umirao od dosade jer više nije ni u čemu vidio izazova. To je priča koja je i motivima i izrazom vrlo moderna, suvremena i “štosna”.