DIZAJN / PRIPREMA ZA TISAK / ILUSTRIRANJE
 

 

DIZAJN-OBLIKOVANJE

Pružamo usluge likovno-grafičkog oblikovanja i prijeloma časopisa, knjiga, slikovnica, monografija, kataloga, zbornika, plakata, reklamnog materijala, logotipa itd.

PRIPREMA ZA TISAK

Pružamo usluge skeniranja fotografija, ilustracija, slajdova..., obradu kolora i izradu filmova za tisak.

ILUSTRIRANJE I FOTOGRAFIRANJE

Profesionalno fotografiranje i ilustriranje.

 

 

WEB DESIGN

Izradit ćemo vašu stranicu prema najvišim svjetskim standardima i u najkraćem roku.

 

 

 
 
Andrije Hebranga 22, 10 000 Zagreb, Croatia
e-mail: kasmir@kasmir-promet.hr

tel/fax: +385 0/1/ 4553805, 4553806, 4553807