Kašmir promet d.o.o.
Andrije Hebranga 22
10000 Zagreb
OIB: 18379602102
Tel.: +385 1 4553806
Fax.: +385 1 4553806


PRODAJA:
e-mail: info@kasmir-promet.hr
tel: +385 91 200 0 654
tel: +385 91 455 3 810

DIREKTORI:
Andrea Petrlik Huseinović
Kašmir Huseinović


 
 
Andrije Hebranga 22,
10 000 Zagreb, Croatia
tel/fax: +385 0/1/ 4553805, 4553806, 4553807
Web dizajn / održavanje stranica: Kašmir promet